Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

Xác định Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện

12/07/2018

Thực hiện Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 24/7/2018 của UBND tỉnh về ban hành Bộ Chỉ số Cải cách hành chính (CCHC)  của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Chiều ngày 11/7/2018,  Sở Nội vụ đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC của tỉnh năm 2018 gồm các thành viên: Sở Nội Vụ, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Thông tin & Truyền Thông, UBMT TQ VN tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học – Kỹ thuật và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.
Chủ trì cuộc họp, Ông Võ Quốc Hùng – Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã thông qua dự thảo do Sở Nội vụ xây dựng về: Kết quả thẩm định, chấm điểm, xếp hạng  Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã cùng một số văn bản liên quan để các thành viên trong Hội đồng thẩm định  đóng góp ý kiến hoàn chỉnh dự thảo trình UBND tỉnh xem xét, quyết định công bố xếp hạng./.