Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU, NHÃN HIỆU SẢN PHẨM

24/10/2017

     Sáng ngày 24/10/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã chủ trì cuộc họp nghe Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo về Chương trình phát triển tài sản trí tuệ-hỗ trợ phát triển một số thương hiệu, nhẫn hiệu chủ lực của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017-2020.

        Tham dự có lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài chính, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Văn phòng UBND tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.
        Theo Chương trình của Sở Khoa học và Công nghệ trong giai đoạn 2017-2020, phát triển tài sản trí tuệ-hỗ trợ phát triển một số thương hiệu, nhãn hiệu chủ lực trên địa bàn tỉnh Gia Lai là 742 nhãn hiệu, thương hiệu các loại, gồm: 02 chỉ dẫn địa lý, 13 nhãn hiệu tập thể, 27 nhãn hiệu chấp nhận và khoảng 700 nhãn hiệu thông thường.
         Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ cần xác định rõ sản phẩm chủ lực của tỉnh có xu hướng phát triển tốt để tập trung giúp doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp tích cực hỗ trợ cho Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện tốt công tác này.
         Hoạt động kinh doanh trong xu thế cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế, việc xây dựng nhãn hiệu-thương hiệu sản phẩm hết sức quan trọng để tăng hiệu quả và sức cạnh tranh đồng thời tránh rủi ro khi gặp tranh chấp, vì vậy các doanh nghiệp cần hết sức quan tâm đến vấn đề này và liên hệ với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân Trẻ tỉnh, Câu lạc bộ Nữ Doanh nghiệp tỉnh để được hướng dẫn thực hiện./. 
VPHH