Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

Văn Phòng UBND tỉnh Gia Lai hướng dẫn chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

15/04/2020

Ngày 06 tháng 4 năm 2020 Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai có công văn số 1108/VP-KTTH về việc hướng dẫn chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn bị ảnh hướng dịch bệnh Covid - 19.