Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

VAI TRÒ CỦA DOANH NGHIỆP TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

22/11/2019

     Ngày 21/11/2019, tại Hội trường 2/9 đã diễn ra Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) và phong trào thi đua “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010-2020.

         Ông Dương Văn Trang-Bí thư Tỉnh ủy, Ông Võ Ngọc Thành-Chủ tịch UBND tỉnh, Ông Kpă Thuyên-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ông Trương Phước Anh-Giám đốc Sở Nông nghiệp-PTNT đồng chủ trì Hội nghị.
          Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, đến nay Gia Lai có 58/184 xã đạt chuẩn NTM, TP.Pleiku và thị xã An Khê có 100% xã đạt chuẩn NTM. Tổng nguồn vốn huy động đầu tư xây dựng NTM hơn 32.699 tỷ đồng, huy động hơn 1,1 triệu ngày công và hiến hơn 816.445m2 đất để xây dựng NTM, tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn còn 12,89%.
          Ngoài các tham luận của huyện, xã, đơn vị quân đội, tham luận của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nhấn mạnh vào nội dung vai trò của doanh nghiệp phải là trung tâm trong tổ chức, dẫn dắt xây dựng các mô hình liên kết sản xuất-tiêu thụ của doanh nghiệp với Hợp tác xã và hộ nông dân. Nhằm hiện thực nội dung này, Hiệp hội sẽ phối hợp với Công ty TNHH Vĩnh Hiệp và các doanh nghiệp đủ tầm khác vận động thành lập Hiệp hội Cà phê Gia Lai và sau đó là Hiệp hội rau, củ, quả và HIệp hội chế biến gỗ. Khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện mô hình của Công ty TNHH Vĩnh Hiệp và Nhà máy Đường An Khê tham gia thành lập các Hợp tác xã để cung ứng nguyên liệu đầu vào hợp chuẩn cho Nhà máy chế biến. Kiến nghị tỉnh cần kịp thời hoàn thiện chính sách đầu tư vào nông nghiệp-nông thôn theo Nghị định 57 của Chính phủ và vinh danh các doanh nghiệp đóng góp nhiều cho công tác An sinh xã hội về nông thôn, vùng đồng bào dân tộc…
                                                                                           -VPHH-