Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

UBND tỉnh Gia Lai hỗ trợ các HTX Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

17/04/2020

Ngày 15 tháng 4 năm 2020 UBND tỉnh Gia Lai có công văn số 822/UBND-NL về việc đẩy mạnh hỗ trợ các HTX Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh hoạt động có hiệu quả. 

Hợp Tác xã Nông nghiệp Thảo Nguyên Gia Lai
unnamed.gif
Đọc văn bản tại đây
                                                                  - VPHH -