Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

UBND TỈNH GIA LAI GẶP MẶT DOANH NGHIỆP

17/07/2018

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2018 để tăng cường đối thoại - tương tác - đồng thuận giữa doanh nghiệp và tỉnh, nhằm cùng thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh cuả doanh nghiệp ngày càng tăng sức cạnh tranh và hiệu quả.

Chủ đề gặp mặt doanh nghiệp kỳ này là: " Diễn đàn Đầu tư - Môi trường kinh doanh". Thời gian tổ chức: vào lúc 8h, thứ năm, ngày 19/7/2018.
UBND tỉnh cũng đã giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị nội dung và các công việc liên quan phục vụ cho Hội nghị./.