Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

Triển khai thực hiện Nghị định số 102/2020/NĐ-CP

22/10/2020

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai có Văn bản số 2146/UBND-NL, ngày 21/10/2020 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 102/2020/NĐ-CP quy định về hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam.

 Hình ảnh minh họa: Internet