Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

Trả lời kiến nghị của doanh nghiệp

23/04/2020

Vào tháng 2/2020, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh có văn bản đề nghị các doanh nghiệp phản ánh những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị tháo gỡ để phát triển sản xuất kinh doanh. Những ý kiến của các doanh nghiệp Hiệp hội đã tập hợp chuyển cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành liên quan để xem xét trả lời cho các doanh nghiệp.