Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

Top 11 Doanh nghiệp nộp ngân sách Nhà nước năm 2017

18/01/2018

Tổng thu ngân sách Nhà nước toàn tỉnh Gia Lai năm 2017 đạt xấp xỉ 4.200 tỷ đồng, trong đó 11 Doanh nghiệp dẫn đầu đóng góp trên ¼, đạt 1.407tỷ đồng.

 1. 1. Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên                             :415,2 tỷ đồng
 2. Khoxangdau-2-(1).jpg
 3. 2. Công ty Thủy điện Ia Ly                                                             :326,6 tỷ đồng
 4. 2-(1).JPG
 5. 3. Công ty Phát triển Thủy điện Sê San                                           :111,9 tỷ đồng
 6. 3.jpg
 7. 4. Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết tỉnh Gia Lai                                   :107,4 tỷ đồng
 8. 4-(1).png
 9. 5. Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak-CN Tổng Công ty Phát điện 2     :106,4 tỷ đồng
 10. 5-(1).JPG
 11. 6. Nhà máy Đường An Khê                                                             :83,0  tỷ đồng
 12. 6-(1).jpg6-1-(1).png
 13. 7. CN Công ty Xăng dầu khí PV Oil Miền Trung tại Gia Lai                  :80,0  tỷ đồng
 14. 7.png
 15. 8. Viettel Gia Lai-Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội                :60,4   tỷ đồng
 16. 8.png8-1.jpg
 17. 9. Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Sê San 3A                           :40,0   tỷ đồng
 18. 9.jpg
 19. 10.Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai                            :38,2   tỷ đồng
 20. 11.png
 21.  
 22. 11.Công ty CP Thủy điện Sê San 4A                                                :38,0   tỷ đồng
 23. 10-(1).jpg
 24.