Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19

31/03/2020

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai ban hành Công văn số 315/MTTQ-BTT, ngày 26/3/2020 Về việc hưởng ứng phát động toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Hình ảnh minh họa: Internet