Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

Tiếp tục đẩy mạnh sử dụng vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

03/08/2020

Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản số 1033/STTTT-CNTT, ngày 29/7/2020 về việc tiếp tục đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, bưu chính công ích trên địa bàn Gia Lai để góp phần phòng, chống dịch bênh COVID-19.

 Hình ảnh minh họa: Intetnet

Toàn văn xem tại đây