Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

Thực hiện các giải pháp để cải thiện các chỉ số cải cách hành chính; Đăng ký khóa đào tạo nghiệp vụ

02/06/2020

Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản số 720/STTTT-CNTT, ngày 29/5/2020 về việc thực hiện các giải pháp để cải thiện các chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Trung tâm xúc tiến và Đầu tư có văn bản số 15/TTXTĐT-HCTHTVDA, ngày 26/5/2020 về việc đăng ký tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu năm 2020.

Hình ảnh minh họa: Internet

Xem văn bản tại đây 

1. Sở Thông tin và Truyền thông

2. Trung tâm Xúc tiến và Đầu tư