Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

Thông báo việc chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết hành chính

15/05/2020

Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản số 642/TB-STTTT ngày 14/5/2020 thông báo về việc chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai sang Bưu điện tỉnh Gia Lai thực hiện.

Hình ảnh minh họa: Internet

Xem toàn văn tại đây