Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

Thông báo chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả của VP UBND tỉnh

10/08/2020

Văn phòng UBND tỉnh thông báo về việc chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai tại Trung tâm phục vụ hành chính công sang Bưu điện tỉnh để thực hiện.