Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
12%
 
19%
 
48%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

Thông báo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương năm 2022

22/08/2023

Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai có Thông báo số 101/TB - VPUB ngày 18/8/2023, kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương năm 2022 và Kế hoạch khắc phục chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số xanh cấp tỉnh năm 2023.

hình ảnh minh họa: internet

Xem toàn văn tại đây