Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

Hỗ trợ lĩnh vực tín dụng

13/03/2020

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là ngành trung ương đầu tiên có văn bản chỉ đạo toàn hệ thống ngân hàng triển khai hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp theo Chỉ thị số 11/CT-Ttg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh, xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

                                               Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
20200313_155127.jpg
 Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Gia Lai trong nhiều năm qua đã phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh thực hiện Chương trình "Ngân hàng đồng hành cùng doanh nghiệp".
IMG_2602.jpg
Ngày 12/3/2020, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh đã có văn bản đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tiêp tục phối hợp cung cấp thông tin tình hình các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, những khó khăn, vướng măc trong việc tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng và việc thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng bị thiệt hại của các tổ chức tín dụng theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trên cơ sở đó Ngân hàng Nhà nươc chi nhánh tỉnh sẽ có hình thức tổ chức hỗ trợ phù hợp./.
                                                                  - VPHH -