Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
18%
 
13%
 
20%
 
47%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021: Ủy quyền tham gia Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12 năm 2

13/05/2021

Sở Lao động Thương binh và Xã hội có Văn bản số 464/SLĐTBXH-LĐVL, ngày 06/5/2021 về việc triển khai các hoạt động hướng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021 trong tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay; Văn bản số 475/SLĐTBXH-DN, ngày 10/5/2021 về việc Ủy quyền tham gia Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12 năm 2021.

Văn phòng Hiệp hội kính chuyển văn bản trên đến Ban Chấp hành-Ban Thường vụ và Doanh nghiệp để biết, theo dõi./.

Hình ảnh minh họa: Internet