Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

Thẩm định Chỉ số cải cách hành chính

11/03/2020

Sáng 11/3, Sở Nội Vụ (Chủ tịch Hội đồng) đã chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh để góp ý và thống nhất kết quả thẩm định, chấm điểm chỉ số CCHC năm 2019 của các sở ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Sau khi trao đổi ý kiến với các sở, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; cuộc họp đã thống nhất trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt và công bố  kết quả xác định chỉ số CCHC năm 2019 của các sở, ngành và huyện, thị xã, thành phố./.
                                                - VPHH -