Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
12%
 
19%
 
48%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

Tặng quà cho bà con đồng bào làng Kon sơ NgLok

17/07/2023

     Ngày 17/7/2023 Hiệp hội Doanh nghiệp phối hợp với Hội Tình thương Pleiku - phát 215 phần quà cho bà con đồng bào làng Kon Sơ NgLok, xã Hà Đông, huyện Đăk Đoa, Gia Lai.

     Làng Kon Sơ NgLok Xã Hà Đông là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai với gần 98% hộ đồng bào Bahnar sinh sống. Sống chủ yếu là làm nông và chăn nuôi đời sống khó khăn. Thấu hiểu được điều đó Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Hội Tình thương Pleiku đến phát quà gồm những nhu yếu phẩm cần thiết cho bàn con tại làng này để động viên bà con vượt khó vươn lên./.
 
                                                                                                                       -VPHH-