Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
18%
 
13%
 
20%
 
47%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19

25/05/2021

Sở Lao đông-Thương binh và Xã hội có Văn bản số 519/SLĐTBXH-LĐVL, ngày 17/5/2021 về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại CSSXKD, khu CN

Hình ảnh minh họa: Internet