Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

TỔNG KẾT THÁNG HÀNH ĐỘNG AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

14/12/2017

Sáng ngày 14/12/2017, tại trụ sở Sở Lao động  - Thương binh và Xã hội, Hội đồng An toàn, Vệ sinh lao động tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị tổng kết Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2017.
 

Năm qua, công tác quản lý nhà nước về ATVSLĐ trên địa bàn tỉnh đã đạt được hiệu quả thiết thực, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Tuy nhiên, công tác ATVSLĐ trong doanh nghiệp còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
Sau khi thảo luận dự thảo Báo cáo tổng kết, Hội nghị đã thống nhất biểu quyết 100% thông qua danh sách đề nghị các cấp khen thưởng về  ATVSLĐ năm 2017 gồm 10 doanh nghiệp có tên sau:
1. Truyền tải Điện Gia Lai
2. Công ty TNHH Thương mại Sài Gòn- Gia Lai
3. Công ty TNHH OLam – CN Gia Lai
4. Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Tây Nguyên
5. Công ty Thủy điện Ia Ly
6. Công ty Phát triển Thủy điện Sê San
7. Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai
8. Công ty TNHH MTV Cao Su Chư Păh
9. Công ty TNHH MTV 74
10. Công ty Cà phê 706