Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

TỔ CÔNG TÁC UBND TỈNH làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư.

22/08/2017

Chiều ngày 21/8/2017, tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tổ công tác của UBND tỉnh đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2017 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 

Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Kho bạc Nhà nước CN tỉnh, Cục Thống kê, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.
2.png
Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh đã giao cho sở 286 nhiệm vụ, kết quả đã hoàn thành 275 nhiệm vụ, còn 11 nhiệm vụ chưa hoàn thành.
Các thành viên Tổ công tác và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã phát biểu đánh giá, phân tích những yếu tố chủ quan và khách quan về các nhiệm vụ  chưa hoàn thành của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sau đó Ông Ngô Ngọc Sinh - Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Tổ trưởng tổ công tác đã kết luận nêu rõ những kết quả thành tích của Sở đã đạt được và tiếp thu ý kiến của cuộc họp để điều chỉnh dự thảo Báo cáo kiểm tra trình UBND tỉnh./.
                                                                                                                     VPHH