Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

21/07/2017

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Giao thông Gia Lai có nhu cầu tuyển dụng 03 kỹ sư cầu đường làm việc tại công ty.
 

Yêu cầu: 
- Tuổi đời không quá 30
- Trình độ chuyên môn: kỹ sư cầu đường học các trường chính quy, tốt nghiệp từ loại khá trở lên ưu tiên những người đã có kinh nghiệm.
- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 01/8/2017
- Hình thức tuyển dụng, xét tuyển hồ sơ, phóng vấn trực tiếp.
- Nơi nhận hồ sơ: Phòng Kế toán - Tổng hợp, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Giao thông Gia Lai 
170 Trường Chinh, P. Trà Bá, TP.PLeiku, tỉnh Gia Lai. ĐT: 0269.3828.833