Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

THÀNH LẬP HỘI DOANH NGHIỆP HUYỆN ĐỨC CƠ

08/12/2017


Chiều ngày 08/12/2017 tại trụ sở UBND huyện Đức Cơ, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hồng Lam cùng với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chủ trì Hội nghị sáng lập viên Hội Doanh nghiệp huyện Đức Cơ.

 

16 Doanh nghiệp sáng lập viên đã tiến hành trao đổi sôi nổivà thông qua Quy chế hoạt động của Hội Doanh nghiệp huyện, đồng thời thống nhất 100% bầu doanh nhân Trần Bảy, Giám đốc Công ty TNHH Dung Bảy làm Hội trưởng và 02 Hội phó.
Untitled-2.png
Đức Cơ là địa phương thứ 14/16 huyện, thị xã trong tỉnh thành lập Hội Doanh nghiệp huyện trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh./.