Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ XẾP HẠNG CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH (CCHC)

24/05/2019

Sáng 24/5, Ông Huỳnh Văn Tâm, Giám đốc Sở Nội vụ đã chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định chỉ số CCHC năm 2018 của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện. Thành viên Hội đồng tham dự gồm có đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, Thông tin-Truyền thông, Khoa học-Công nghệ,Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học – Kỹ thuật và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Sau khi trao đổi, góp ý một số nội dung về kết quả chấm điểm, xếp hạng; Hội đồng thẩm định đã thống nhất thông qua kết quả thẩm định xác định chỉ số CCHC năm 2018 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện. Kết quả này sẽ trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt và công bố chính thức./.
-VPHH-