Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

Sở Thông tin và truyền thông tuyên truyền tổ chức thực hiện khai báo Y Tế

14/04/2020

Ngày 12 tháng 4 năm 2020 Sở Thông tin và Truyền thông có công văn số 473/STTTT-CNTT về việc tuyên truyền , tổ chức thực hiện việc khai báo y tế toàn dân nhằm góp phần phòng, chống dịch bệnh COVID - 19.