Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến

15/04/2020

Ngày 27 tháng 3 năm 2020 Sở Tài nguyên và Môi trường có công văn số 116/TB-STNMT về việc tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và dịch vụ bưu chính hữu ích để giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường.