Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
18%
 
13%
 
20%
 
47%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

18/05/2021

Sở Lao động Thương binh và Xã hội có Văn bản số 507/SLĐTBXH-VP, ngày 14/5/2021 về việc tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và dịch vụ Bưu chính công ích đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết thuộc thẩm quyền Sở LĐTBXH.

Hình ảnh minh họa: Internet