Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BÌNH VÀ XÃ HỘI TỈNH CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

29/08/2017

Ngày 28/8/2017, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai có văn bản  số 933/SLĐTBXH-VP về việc tiếp nhận thủ tục hành chính qua mạng Internet (dịch vụ công trực tuyến mức độ 3)

Theo đó,  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ triển khai cung cấp, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 với 03 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực lao động việc làm được tích hợp trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Gia Lai tại địa chỉ http: //dvc.gialai.gov.vn.
Để tạo thuận lợi cho tổ chức và công dân trong việc nộp hồ sơ đề nghị giải quyết TTHC, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ chính thức tiếp nhận hồ sơ qua mạng Internet tại địa chỉ  http: //dvc.gialai.gov.vn hoặc liên hệ với các phòng chuyên môn thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bưu điện tỉnh để được hỗ trợ kể từ ngày 28/8/2017.
Toàn văn bản trong tệp đính kèm