Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

26/07/2017

Ngày 24/7/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai có văn bản  số 1253/SKHĐT-VP về việc tiếp nhận thủ tục hành chính qua mạng Internet (dịch vụ công trực tuyến mức độ 3)

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai triển khai cung cấp, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 với 19 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đầu tư chi tiết tại địa chỉ http: //dvc.gialai.gov.vn. và 27 thủ tục hành chính đối với lĩnh vực đăng ký kinh doanh tại địa chỉ http: //dangkykinhdoanh.gialai.gov.vn. 
- Toàn văn bản trong tệp đính kèm