Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
12%
 
19%
 
48%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

SỞ CÔNG THƯƠNG GIA LAI Tập huấn kiến thức về An toàn thực phẩm năm 2023.

14/07/2023

Sáng 14/7/2023, tại Trung tâm Hội nghị Thiên Đường Xanh Plaza, Sở Công Thương Gia Lai phối hợp với Vụ Thị trường trong nước, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại (Bộ Công Thương) tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức về An toàn Thực phẩm ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong chương trình kế hoạch phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tham dự Hội nghị có hơn 130 đại biểu đại diện sở, ban, ngành, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh;  UBND các huyện, thị xã, thành phố, các hội đoàn thể, Ban Quản lý các chợ, báo đài trên địa bàn tỉnh về dự và đưa tin.
z4514606611392_1558a372176fba618454915c40f1c9b1.jpg
Hội nghị nhằm tập trung đẩy mạnh phát triển toàn bộ cơ sở hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh, các hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao nhận thức và hành vi của cộng đồng về chất lượng của sản phẩm trong tỉnh sản xuất ra; nâng cao kiến thức về an toàn thực phẩm, nhận diện thực phẩm an toàn; giải pháp hạn chế mối nguy an toàn thực phẩm, kỹ năng cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh về phân phối hàng hóa; xây dựng thương hiệu; kết nối cung cầu; nâng cao khả năng quản lý trên các mô hình công nghệ số thông qua việc ứng dụng thương mại điện tử, các phần mềm nghiệp vụ trong thời đại 4.0.
Đây là một trong những nội dung nằm trong Chương trình kế hoạch phát triển thương mại trong giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xây dựng Kế hoạch "Phát triển thương mại  giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"./.
                                                                                   - VPHH -