Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

Quyết định 863 của UBND TP.Pleiku

04/05/2020

UBND TP.Pleiku ban hành Quyết định số 863/QĐ- UBND ngày 23/4/2020 về việc thành lập Ban Chỉ đạo xử lý, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và trong triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Pleiku.
 

Đọc Quyết định tại đây
                                                       - VPHH -