Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

Phối hợp triển khai quy hoạch báo chí

28/07/2020

      Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai có văn bản số 1007/STTTT-TTBCXB, ngày 27/7/2020 về việc phối hợp triển khai quy hoạch báo chí.

Hình ảnh minh họa: Internet