Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ

13/12/2017

          Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, chiều ngày 12/12/2017 tại Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã tới thăm và làm việc với Hiệp hội về nội dung hỗ trợ doanh nghiệp  trong lĩnh vực phát triển tài sản trí tuệ - phát triển thương hiệu, nhãn hiệu.

            Hai đơn vị đã thảo luận về nhiều vấn đề và đã đi đến thống nhất phối hợp triển khai hiệu quả Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2018-2020.
1.png
            Hoạt động trong môi trường cạnh tranh của cơ chế thị trường, nhất là trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, tài sản trí tuệ  của doanh nghiệp bao gồm: thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, sáng chế /giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp… chính là lợi thế cạnh tranh quan trọng để tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh. Vì vậy, các doanh nghiệp cần quan tâm đầu tư  phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp./.