Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

Nghị Quyết 108/2019/NQ-HĐND TỈNH GIA LAI

08/08/2019

Ngày 10/7/2019 Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Nghị Quyết số 108/2019/NQ-HHND

 Ảnh minh họa: Internet

Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ về đầu tư du lịch, hoạt động xúc tiến du lịch và phát triển du lịch cộng đồng.

Toàn văn xem tại đây