Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

Nghị định số 109/2018

30/05/2019

Kính gửi các doanh nghiệp Công văn của UBND tỉnh Gia Lai, về việc triển khai Nghị định số 109/2018/NĐ-CP, ngày 29/8/2018 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ.

Toàn văn xem tại đây

Nghị định 109/2018/NĐ-CP xem tại mục văn bản.