Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
18%
 
13%
 
20%
 
47%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

10/06/2021

Sáng 10/6, Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Tỉnh ủy viên-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo và các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN); cùng tham dự làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Hội Doanh nhân trẻ.

Quang cảnh buổi Hội nghị
        Ông Nguyễn Nam Hải-Giám đốc Sở KHCN đã trình bày Báo cáo tóm tắt về hoạt động của ngành giai đoạn 2016-2020: Tham mưu, quản lý và triển khai 43 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh; nghiệm thu 19 nhiệm vụ, công bố và chuyển giao đưa vào ứng dụng đem lại hiệu quả tích cực trên các mặt kinh tế - xã hội. Triển khai 109 dự án thuộc nhiệm vụ KHCN cấp huyện, cấp cơ sở gồm các dự án về trồng trọt, chăn nuôi, mô hình tưới tiết kiệm, ứng dụng công nghệ sinh học…Phát triển tiềm lực hoạt động KHCN gồm nguồn nhân lực cơ sở hạ tầng KHCN, kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng, ứng dụng tiến bộ KHCN, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo…
        Sau khi nghe ý kiến đóng góp của Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân Trẻ và các sở, ngành; Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu chỉ đạo: Trong giai đoạn 5 năm tới 2021-2025, Sở KHCN phải tập trung vào hoạt động ứng dụng, chuyển giao KHCN phục vụ cho sản xuất đặc biệt lĩnh vực nông nghiệp; tổ chức liên kết với các doanh nghiệp, các trường đại học, các nhà khoa học để tạo ra những sản phẩm KHCN có giá trị khác biệt, hữu ích, thúc đẩy phát triển sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu hàng hóa. Tập trung triển khai các Chương trình phát triển tài sản trí tuệ, truy xuất nguồn gốc hàng hóa, hệ sinh thái  khởi nghiệp đổi mới sáng tạo…Ngày càng nâng cao vai trò của KHCN và vị thế của tổ chức Sở KHCN trong tình hình mới./.
-VPHH-