Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

LẤY Ý KIẾN VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI BRIDGE-POKER TỈNH GIA LAI

28/09/2018

Sáng ngày 28/9/2018, Sở Nội vụ đã tổ chức cuộc họp với các đơn vị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa –Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh để lấy ý kiến về việc xin thành lập Hội BRIDGE-POKER tỉnh Gia Lai do Công ty TNHH MTV Nguyễn Hiệu Gia Lai đứng ra làm Trưởng ban vận động thành lập.

         BRIDGE-POKER là môn thể thao trí tuệ được phát triển tại Mỹ vào thế kỷ 19 và trở nên phổ biến trên toàn thế giới từ năm 2003. Ở Việt Nam, Hội BRIDGE-POKER được Bộ Nội vụ cho phép thành lập vào năm 2014.
          Ý kiến của các cơ quan tại cuộc họp đều thống nhất đề xuất UBND tỉnh cho phép thành lập Hội BRIDGE-POKER của tỉnh nhằm góp phần phát triển du lịch, tuy nhiên đây là loại hình thể thao mới mẻ, cần quản lý chặt chẽ để tránh biến tướng tệ nạn, Sở Văn hóa –Thể thao và Du lịch đề nghị Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch có văn bản hướng dẫn quản lý hoạt động này./.
VPHH