Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

Kinh doanh trực tuyến cùng ALIBABA

16/05/2019

Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Đà Nẵng (VCCI Đà Nẵng) phối hợp với đối tác chính thức của Alibaba tổ chức hội thảo “Kinh doanh trực tuyến cùng Alibaba: Cơ hội vàng cho các Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam vào ngày 24/5/2019 tại Đà Nẵng.