Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
18%
 
13%
 
20%
 
47%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

Khối Thi đua các tổ chức Chính trị - Xã hội –Nghề nghiệp Triển khai công tác năm 2019

30/01/2019

Chiều ngày 29/01/2019, Khối Thi đua các tổ chức Chính trị - Xã hội –Nghề nghiệp
 của tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018, triển khai công tác năm 2019 và bàn giao nhiệm vụ Trưởng Khối thi đua.Tham dự có Ông Trần Tiến Đức - Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh và lãnh đạo 08 đơn vị trong khối.

Hội nghị đã đánh giá hoạt động của từng đơn vị và hoạt động của Khối thi đua năm 2018 đã thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, các phong trào thi đua của khối thiết thực, hiệu quả gắn kết được mục tiêu, nội dung thi đua với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.Về nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, Hội nghị xác định cần phải nâng cao chất lượng và phương thức hoạt động theo chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị trong khối, ký kết giao ước thi đua 2019 và từng đơn vị có đăng ký các chỉ tiêu thi đua cụ thể.
Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu kín bình chọn đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua xuất sắc cho Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh. Sau đó, Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh – đơn vị Trưởng Khối Thi đua năm 2018 đã bàn giao nhiệm vụ Trưởng khối năm 2019 cho Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh./.
                                                                                   VPHH