Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

Khối Doanh nghiệp Gia Lai: Quán triệt Nghị quyết Trung ương 6

18/12/2017

(GLO)- Vừa qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) cho cán bộ chủ chốt là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh, lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy Khối, cấp ủy viên các đảng ủy cơ sở…

Cán bộ chủ chốt khối doanh nghiệp tỉnh quán triệt Nghị quyết. Ảnh: T.N

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo viên phổ biến, quán triệt các nội dung trọng tâm của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) gồm:  Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII  “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Nhơn - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai đề nghị các đại biểu tập trung tiếp thu, nắm bắt nội dung trọng tâm Hội nghị Trung ương 6 khoá XII, để làm cơ sở kịp thời tuyên truyền phổ biến tại đơn vị, doanh nghiệp theo kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành. Đồng thời, tổ chức học tập quán triệt, cũng như triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, gắn với yêu cầu của nhiệm vụ của đơn vị, doanh nghiệp, đưa Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 vào cuộc sống, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Thanh Nhật