Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

Khó khăn vướng mắc trong xuất nhập khẩu hàng hóa tại Lạng Sơn

16/04/2020

Ngày 14/4/2020 Văn phòng UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1240/VP-KTTH Về việc triển khai thực hiện Nghị định 46/2020/NĐ-CP, Nghị định số 39/2020/NĐ-CP và Quyết định số 431/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ; Văn bản số 1242/VP-KTTH Về việc khó khăn vướng mắc trong xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn.

Hình ảnh minh họa Internet