Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BKHCN

23/07/2020

Sở Khoa học và Công nghệ có Công văn số 63/KH-SKHCN, ngày 20/7/2020. Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BKHCN ngày 21/4/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Hình ảnh minh họa: Internet