Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

KHỐI THI ĐUA DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI Tổng kết thi đua năm 2017

08/02/2018

      Sáng ngày 08/02/2018, Công ty CP In-Đầu tư Phát triển Giáo dục Gia Lai – Doanh nghiệp Trưởng khối thi đua các doanh nghiệp Dịch vụ Thương mại đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Thi đua khen thưởng năm 2017 và đề ra Phương hướng nhiệm vụ năm 2018. 

         Tham dự có Ông Nguyễn Tiến Đức, Trưởng ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh, lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và 14 doanh nghiệp trong khối.
          Sau khi trình bày Báo cáo tổng kết thi đua, Trưởng khối thi đua đã công bố Bảng tổng hợp chấm điểm thi đua năm 2017 của từng doanh nghiệp trong khối đồng thời đề xuất suy tôn các doanh nghiệp đạt thành tích thi đua cao nhất.
4.png
          Sau khi nghe ý kiến trao đổi của lãnh đạo Ban Thi đua- Khen thưởng tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội nghị đã bỏ phiếu bầu bình chọn 4 doanh nghiệp đề nghị tặng Cờ thi đua năm 2017 của UBND tỉnh, đó là các doanh nghiệp: Công ty CP Kinh doanh và Phát triển Miền núi, Công ty Bảo Việt Gia Lai, Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên, Công ty Bảo Việt Nhân thọ Gia Lai.
          Trưởng Khối Thi đua năm 2017 đã tiến hành bàn giao cho Công ty CP Kinh doanh và Phát triển miền núi đảm nhận Trưởng khối năm 2018./.

          14 doanh nghiệp trong Khối Thi đua dịch vụ thương mại:
1. Công ty CP In-Đầu tư Phát triển Giáo dục Gia Lai 2. Công ty CP Kinh doanh và Phát triển Miền núi Gia Lai 3. Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Gia Lai 4. Công ty CP Dược-Vật tư Y tế Gia Lai 5. Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế Gia Lai 6. Công ty Bảo hiểm PJICO Gia Lai 7. Công ty Bảo Việt Gia Lai 8.Công ty CP Sách &Thiết bị Trường học Gia Lai 9.Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên 10. Công ty CP Du lịch Gia Lai 11. Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Gia Lai 12.Công ty CP Gia Lai CTC 13. Công ty CP Thương mại Gia Lai 14. Công ty Bảo Minh Gia Lai.