Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

KHỐI THI ĐUA DỊCH VỤ-THƯƠNG MẠI TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA-KHEN THƯỞNG NĂM 2018

15/02/2019

Sáng 15/02/2019, Khối Thi đua Dịch vụ-Thương mại tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua-khen thưởng năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.Tham dự có lãnh đạo Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và tất cả các thành viên trong khối (Khối Thi đua Dịch vụ-Thương mại gồm 14 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong các ngành dịch vụ in ấn, bảo hiểm, xổ số, du lịch và kinh doanh thương mại).

      Trong năm 2018, nhờ thực hiện tốt các phong trào thi đua, toàn khối đã tạo ra tổng doanh thu 5.523 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 115 tỷ đồng, nộp ngân sách 730 tỷ đồng, đóng góp an sinh xã hội 5,3 tỷ đồng.
      Căn cứ kết quả chấm điểm thi đua của từng doanh nghiệp, Hội nghị  đã biểu quyết 100% đề xuất UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2018 cho 04 doanh nghiệp là Công ty CP Kinh doanh và Phát triển Miền Núi, Công ty CP XNK Y tế, Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên, Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết./.
 -VPHH-