Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

KHỐI THI ĐUA CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ-XÃ HỘI-NGHỀ NGHIỆP TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 20

08/01/2018

         Thực hiện Chương trình công tác năm 2017 và Quy chế hoạt động, nội dung giao ước thi đua đã ký kết;  Khối Thi đua các tổ chức Chính trị-Xã hội-Nghề nghiệp của tỉnh tổ chức tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2017 tại Hội trường Liên hiệp Các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh vào chiều ngày 05/01/2017.

          

          Theo đánh giá chung, Tám đơn vị trong Khối thi đua đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của Khối và thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo kịp thời, đúng qui đinh. Các phong trào thi đua của Khối thiết thực, hiệu quả. Về công tác khen thưởng năm 2017 các đơn vị đã tự đánh giá, chấm điểm và được tập thể Khối xếp loại xuất sắc.
          Qua bình chọn của Khối có 2 đơn vị được đề nghị UBND tỉnh tặng cờ thi đua năm 2017: Liên hiệp Các Hội Khoa học và Kỹ thuật và Hội Chữ thập đỏ tỉnh./.
VPHH