Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

KHẢO SÁT NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC SỞ, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TỈNH GIA LAI.

01/09/2020

Vừa qua, 4 đơn vị gồm Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Chi nhánh Đà Nẵng, Sở Kế hoạch và Đầu tư Gia Lai, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Bưu điện tỉnh đã phối hợp triển khai Chương trình khảo sát đánh giá năng lực cạnh tranh của các sở, ngành tỉnh và các địa phương (chỉ số DDCI) trong tỉnh Gia Lai năm 2020. Phiếu khảo sát đã được gởi đến 3496 doanh nghiệp, Hợp tác xã và các hộ sản xuất kinh doanh trong toàn tỉnh. Kết quả đánh giá chỉ số DDCI sẽ được công bố vào cuối năm nay. Năm 2020 là năm thứ hai tỉnh Gia Lai triển khai đánh giá chất lượng năng lực điều hành của các sở, ngành và địa phương trong tỉnh thông qua bộ chỉ số DDCI.

Trước đó vào tháng 8/2020, theo đề nghị của các cơ quan trung ương và của tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã triển khai khảo sát chính sách thuế về lĩnh vực đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; về ảnh hưởng dịch Covid đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; về nhu cầu nhà ở xã hội của công nhân lao động trong doanh nghiệp; về năng lực ứng dụng công nghệ của các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất lĩnh vực nông lâm nghiệp có sản phẩm đã được thương mại hóa./.
IMG_4181.JPG
                                                                                                                        -VPHH-