Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

KHẢO SÁT LẤY Ý KIẾN DOANH NGHIỆP VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH

23/01/2018

Với mục đích khảo sát lấy ý kiến đánh giá, nhận xét của Doanh nghiệp, Hợp tác xã và hộ kinh doanh tiêu biểu (gọi chung là doanh nghiệp) đang hoạt động trên địa bàn tỉnh về công tác cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn, thực thi các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của các sở, ban, ngành tỉnh và chính quyền các cấp nhằm có biện pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; UBND tỉnh Gia Lai đã quyết định ban hành Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành tỉnh và địa phương của tỉnh. Theo đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức triển khai bộ chỉ số này.

Thời gian khảo sát từ năm 2017, bắt đầu từ ngày 01/02/2018. Tổng số doanh nghiệp được mời tham gia khảo sát hàng năm khoảng từ 2000 đến 2800 doanh nghiệp. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh có trách nhiệm tổ chức tốt công tác truyền thông, hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp thực hiện tốt việc khảo sát, tiếp nhận thông tin khảo sát của doanh nghiệp và nhập dữ liệu vào phần mềm.
Đây là lần đầu tiên tỉnh ta tổ chức khảo sát lấy ý kiến nhằm phục vụ, hỗ trợ sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, vì vậy, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh rất mong được các doanh nghiệp nhiệt tình tham gia khảo sát./.