Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ NĂM, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XI

04/12/2017

Sáng ngày 04/12/2017 tại Hội trường 2/9, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI đã khai mạc kỳ họp thứ Năm. Ông Dương Văn Trang-Ủy viên BCH TƯ Đảng-Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp cùng với 2 Phó Chủ tịch.

Kỳ họp này kéo dài trong 04 ngày, từ ngày 04/12 đến ngày 07/12/2017 sẽ tập trung xem xét các nội dung chính: Báo cáo hoạt động năm 2017 và nhiệm vụ công tác năm 2018 của Thường trực HĐND các Ban HĐND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Báo cáo của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017 và phương hướng, giải pháp năm 2018, dự toán thu-chi ngân sách năm 2018 và nhiều nội dung quan trọng khác.
          Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các Ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước là đại biểu mời dự các kỳ họp của HĐND tỉnh./.
VPHH