Thăm dò

Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
19%
 
13%
 
21%
 
45%

Đăng ký nhận tin

Xem bản tin mới nhất

Hội thảo: Giải pháp về Xây dựng đô thị thông minh

08/06/2018

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai, sáng ngày 08/6/2018 tại TP.Pleiku, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp liên quan tổ chức Hội thảo "Giải pháp về xây dựng đô thị thông minh" theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, xây dựng thành phố Pleiku theo hướng đô thị thông minh. 

Tuy tỉnh ta còn nghèo, hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông hạn chế, mặt bằng dân trí về ứng dụng công nghệ cao còn thấp nên việc xây dựng, phát triển đô thị thông minh sẽ gặp rất nhiều thách thức. Tuy nhiên, trước xu hướng hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghệ 4.0,  vì lợi ích to lớn của người dân sống ở đô thị, dù khó khăn cũng phải làm. Từ yêu cầu đó, các diễn giả đến từ Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông Quân đội, lãnh đạo UBND TP.Pleiku, Tập đoàn Bưu chính- Viễn thông Việt Nam, các doanh nghiệp CNTT ở Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh, Đăk Lăk đã trình bày các tham luận xung quanh các lĩnh vực ưu tiên cho Gia Lai như: Chính quyền điện tử, giáo dục thông minh, y tế thông minh, giao thông thông minh, nông nghiệp thông mịnh, du lịch thông minh.
Untitled.png
Hội thảo đã kết thúc thành công, tạo ra được ý tưởng, giải pháp cơ bản để tiếp tục xây dựng, hoàn chỉnh Đề án xây dựng đô thị Pleiku thông minh.